Công ty Cổ phần Thiết kế và Truyền thông Sáng tạo Adela hoạt động với mục đích cung cấp cho các đơn vị các giải pháp tổng thể về phát triển thương hiệu: từ việc nghiên cứu thị trường, lập chiến lược quảng cáo, thiết kế các hạng mục...
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng hợp 188 Link Submit Directory (Seo Moz) từ PR 1 - PR9

Bảng danh sách đã cung cấp cả hai Inlinks Yahoo! (với từng lĩnh vực, hơn là các trang thư mục) và dữ liệu PageRank (cũng cho tên miền), nhưng giá trị tương đối của mỗi nguồn là khác nhau.

Đăng ký website vào các danh mục website tại Việt Nam và Thế Giới luôn và một trong những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và kiên trì của các webmaster.Adela Promotion đã tổng hợp và sắp xếp thành cột danh sách các danh mục liên kết để các bạn có thêm lựa chọn và phát triển website.

Trong nhiều trường hợp,để có được một liên kết từ các tài nguyên này không phải dễ dàng - bạn có thể cần phải gửi một email và thuyết phục một biên tập viên website đó hoặc tuân thủ tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt (hoặc trả tiền) cho nhà cung cấp.Nếu các liên kết dễ dàng được chấp nhận,chắc chắn sẽ ít giá trị hơn với các liên kết trả phí hoặc có thể ex-link với họ.


Screen :


Các bạn có thể download trực tiếp danh sách bằng file xls tại đây : 188 Submit Directory Pr1 - Pr9

Nguồn : SeoMoz.com